Política de privacitat

Més lleis i la teva privacitat...

(Una mica rollo, ho sé)

Les dades personals sol·licitades per la prestació dels nostres serveis s'inclouen en fitxers automatitzats sotmesos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aproba el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD).

La recollida i tractament d'aquestes dades es fa desde eldetall.cat, i la finaltat és la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol.licitats en cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, comunicacions electròniques i/o la confecció d'estadístiques.

byanuska.cat es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret en referència a les dades de caràcter personal subministrats i al deure de tractar-los amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessaries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l' informa que, si ho desitja pot exercitar els drets previstos en l'Art. 5 de la LOPD a través de hola@byanuska.cat indicant el seu nom complert i el dret d'Accés, Rectificació, Cancelació o Oposició que sobre les seves dades personals desitja exercitar.

……......................... (Nom de l'empresa

creadora del lloc web) compleix amb les directrius de la Llei Orgànica

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el

Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament

de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada

moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades

personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de

dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a

................................. (nom de l'empresa creadora del lloc web), farà saber a

l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del

tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat

del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus

drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i

les comunicacions de dades a tercers si escau.

Per tal de realitzar i fer el seguiment de les compres, hauràs de registrar les teves dades personals i escollir una contrassenya per l’accés a les zones restringides que requereixin identificació prèvia. Només ho hauràs de fer una vegada.


En el moment en que et registres al nostre servidor o fas una compra, les teves dades personals i la teva adreça, així com les transaccions realitzades i/o en curs són incorporades a la nostra base de dades. I només s’utilitzen per tramitar la comanda, i fer-ne el seguiment.


En el cas que ens hagis donat el teu consentiment, i si aquest encara està vigent, també s’utilitzaràn per enviar informació que pugui ser del teu interès, com promocions, etc. En qualsevol moment podràs modificar les dades del teu registre de client (canvi de mail, d’adreça, de telèfon….) o solicitar-nos el recordatori de la teva contrassenya si l’has oblidat.


D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides mitjançant formularis en el web s’incorporaràn a un fitxer amb titular ANNA SANGRÀ MEDRANO amb la finalitat de canalitzar les sol·licituts d’informació, suggerencies i reclamacions de clients per la seva gestió i resolució. El client pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació dirigint-se a Anna Sangrà, C/Riera, 59 08440 de Cardedeu o bé a la nostra adreça de correu electrònic: hola@byanuska.cat, en els termes legalment previstos, podent sol·licitar informació.

El nostre web utilitza cookies. Una cookie és un petit arxiu que es guarda a l’ordinador de l’usuari i permet reconeixe’l i també els seus hàbits de navegació. La utilitat principal, és de millorar l’experiencia de l’usuari disposant d’informació tal com: les pàgines més visitades, les més funcionals, etc.

En qualsevol cas, l’usuari pot desactivar l’ús de les cookies a través de la configuració del seu navegador a internet, al igual que diverses configuracions de privacitat. Per més informació ves aquí.